เกี่ยวกับมูลนิธิ

1canadianantibiotics.com
มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

http://canadian-pharm24.net/

ข่าว

Freedom Dialogue: Germany – Thailand 4.0
An event co-hosted with the German-Thai Chamber of Commerce
3. May 2017
Digitalization hosts a range of opportunities for business as well as consumer around the world. However, it also poses a range of new questions, e.g. on access rights by businesses and the state have. What can Thailand and Germany...

คุณแคทรีน ผู้อำนวยการโครงการ และ ดร.แมรี่ ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ได้ต้อนรับและให้การอบรมวิธีเล่นเกมการ์ดพลังสิทธิแก่อาสาสมัครผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจากหลายประเทศ เช่น เคนย่า อังกฤษ เยอรมัน ไทย เซาท์แอฟริกา
 
...

การให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนยังคนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้มี ดร.รัชดา ธนาดิเรก และ คุณณัฐ บรรทัดฐาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านการเล่นเกม และรับฟังเสียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา เรียนรู้เรื่องสิทธิผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายในอนาคต โดยการ์ดที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษมีอยู่ 2...

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนข้อที่7 ระบุว่า...

Publications

2016
2015
2015
2012