งานของมูลนิธิทั่วโลก

การดำเนินงานทั่วโลกของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิฟรีดริช เนามันน์
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในเมืองพ็อตส์แดม (Potsdam) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ก่อตั้งในปี ค.ศ.1958 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมืองพ็อตส์แดมทางตะวันออกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน 62 ประเทศ เพื่อสร้างความหวัง นำความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และสร้างค่านิยมของเสรีแนวใหม่ให้แก่ผู้คนนับล้านทั่วโลก

แผนที่โลก

การดำเนินงานในระดับนานาชาติ

มูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่มีเสรีภาพและประชาธิปไตย โดยส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพตามแนวทางของประชาธิปไตยซึ่งให้ความเคารพในด้านสิทธิมนุษยชน ระบบเศรษฐกิจการค้าแบบเสรี และการใช้หลักนิติรัฐเพื่อให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและต่างประเทศมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน ตามหลักการของความมีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยทางมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนแก่พันธมิตรที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมืองตามบริบทแต่ละภูมิภาคและวัฒนธรรมต่าง ๆ

การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค

มูลนิธิฯ มีสำนักงานส่วนภูมิภาคทั้งหมด 6 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในประเทศบัลแกเรีย อียิปต์ อินเดีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และไทย

สำนักงานส่วนภูมิภาคในยุโรปตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เมืองโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค นายอูริช นีมันน์ (Ulrich Niemann)
www.msoe.fnst.org (ภาษาเยอรมัน)

สำนักงานส่วนภูมิภาคได้อุทิศทั้งทรัพย์ เวลา และกำลังอย่างมากมายเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมค่านิยมความมีสิทธิเสรีภาพ การปฏิบัติตามแนวทางของประชาธิปไตย รวมทั้งการกระจายอำนาจทางการเมืองในประเทศบอสเนีย สาธารณรัฐเชค จอร์เจีย โปแลนด์ รัสเซีย สโลเวเกีย และอีก 20 ประเทศในส่วนภูมิภาคนี้ สำนักงานส่วนภูมิภาคนี้ ได้ก่อตั้ง “สมาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพ” ในประเทศรัสเซียและฮังการี ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 นอกจากนี้ทางมูลนิธิได้จัดให้มีการประชุมประจำปีที่เรียกว่า “การประชุมโต๊ะกลมเสรีนิยม” โดยมีสมาชิกของมูลนิธิในสาขาต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น นักเศรษฐศาสตร์ นักรณรงค์เพื่อสังคม และสื่อต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม

 

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานส่วนภูมิภาคในเมืองโซเฟีย www.fnstfreiheit.org/webcom/show article.php/ c-1564/i.html

สำนักงานส่วนภูมิภาคทวีปแอฟริกา เมืองโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค นายฮูเบอร์ทุส ฟอน เวลค์ (Hubertus von Welck)
www.africa.fnst.org (ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานส่วนภูมิภาคในประเทศแอฟริกาใต้ เปิดทำการในปีค.ศ. 1992 เพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ในประเทศกาน่า เซนิกัล แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย และซิบบับเว

สำนักงานส่วนภูมิภาคนี้ทำงานร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย(Democratic Alliance) และองค์กรในเครือ เพื่อส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพและวัฒนธรรมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการประชุมเป็นเวทีการแสดงความคิดเห็นของนักวางแผนนโยบาย นักวิชาการ และนักกิจกรรม ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งสร้างกำลังความสามารถให้แก่องค์กรของรัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ให้มีความแข็งแกร่ง

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานส่วนภูมิภาคในประเทศแอฟริกาใต้ [http://www.fnst-freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-1562/i.html ]

สำนักงานส่วนภูมิภาคกลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ดร. โรนัลด์ ไมนาร์ดุส (Ronald Meinardus)
www.meda.fnst.org (ภาษาเยอรมัน)

สำนักงานกรุงไคโรมีบทบาทในเคลื่อนไหวในระดับชาติเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพตามแนวทางของประชาธิปไตย ความมีอิสรภาพของประชาชน และการเคารพกฎหมาย ซึ่งดำเนินงานของกลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ 1970 โดยดำเนินโครงการจัดการประชุม การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการในประทศอียิปต์ อิรัก อิสราเอล ปาเลสไตน์ ซีเรีย และตุรกี

นอกจากนี้สำนักงานได้ทำงานร่วมกับกลุ่มสหภาพยุโรป หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ (NGOs) เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเคลื่อนไหวเพื่อแสวงหาสิทธิเสรีภาพ และการรักษาสิทธิของพลเมือง

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานส่วนภูมิภาคในประเทศอียิปต์ [ http://www.fnst-freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-747/i.html ]

สำนักงานส่วนภูมิภาคกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค นายอูริช วัคเคอะ (Ulrich Wacker)
www.la.fnst.org (ภาษาสเปน)

มูลนิธิฯเริ่มดำเนินงานในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งสำนักงานขึ้นอย่างเป็นทางการในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศอาร์เจนติน่า บราซิล คอสตาริกา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโกและนิคารากัว โดยมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรและปัจเจกชนที่มีแนวคิดเสรีนิยม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพแบบประชาธิปไตย นโยบายการเปิดตลาดเสรี การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และต่อต้านพฤติกรรมการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มละตินอเมริกา

เครือข่ายเพื่อเสรีนิยมนี้เรียกในภาษาสเปนว่า “Relial” ซึ่งมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับ 31 องค์กรใน 12 ประเทศ Relial มีเว็บไซค์คือ www.relial.org ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเว็บไซค์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานส่วนภูมิภาคในกรุงเม็กซิโก [ http://www.fnst-freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-746/i.html ]

สำนักงานส่วนภูมิภาคกลุ่มประเทศเอเซียใต้ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ดร. เรเน่ คลาฟ (René Klaff)
www.southasia.fnst.org (ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานส่วนภูมิภาคกลุ่มประเทศเอเชียใต้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ หอการค้าและอุตสาหกรรม( SCCI) เพื่อส่งเสริมการค้าแบบเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค

สำนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆในประเทศอินเดีย ปากีสถานและศรีลังกา เพื่อวางรากฐานโครงสร้างประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง สนับสนุนการเคารพในสิทธิมนุษยชน การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานส่วนภูมิภาคในประเทศอินเดีย

สำนักงานส่วนภูมิภาคกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ดร. ไรเนอร์ อดัม ( Rainer Adam)
www.fnfasia.org (ภาษาอังกฤษ)

สำนักงานส่วนภูมิภาคประจำกรุงเทพฯทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง และมีสิทธิเสรีภาพแบบประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองโดยให้มีอิสระและความยุติธรรมมากกว่าเดิม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ในการก่อตั้ง องค์กรของพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยในเอเซีย (CALD), คณะทำงานเพื่อจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (RWG) และ เครือข่ายเสรีภาพทางเศรษฐกิจในเอเซีย (EFN Asia) โดยสำนักงาน ได้จัดตั้งสำนักงานโครงการในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเกาหลี เพื่อดำเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคนี้

ภาพรวมของสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร

เราได้ทำงานเพื่อชุมชนและชาติแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว โดยการวางแผนงานซึ่งมีจุดมุ่งเน้นให้คำปรึกษาแก่ผู้กำหนดนโยบาย รวมไปถึงให้ความรู้แก่ข้าราชการพลเรือนและประชาชนผู้สนใจ ในเรื่องของเสรีนิยม เศรษฐกิจเสรี เศรษฐกิจแบบตลาด ความสำคัญของหลักนิติธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน

เดิมทีนั้น สำนักงานสาขาเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของมูลนิธิฟรีดริช เนามันตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1992 ภายหลังย้ายมาที่ประเทศไทยปีค.ศ. 2001 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ควบคุมแผนงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเกาหลีใต้ เราดำเนินงานในฐานะหุ้นส่วนร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาคม และหน่วยงานจากภาครัฐต่าง ๆ เสมอ ในการส่งเสริมเสรีภาพและนำความเปลี่ยนแปลงด้านบวกสู่ชีวิตของประชากรท้องถิ่นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม

เราเชื่อมั่นว่าแนวคิดและหลักการด้านเสรีนิยมทั้งหลายที่ถ่ายทอดไปสามารถช่วยให้ประชาชนและชาติเจริญรุ่งเรือง เติมเต็มศักยภาพของพวกเขาและอาจพัฒนาก้าวไปไกลกว่าที่เคยคาดคิด ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเคารพสิทธิมนุษยชนส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน

เราได้จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติสำหรับนักประชาธิปไตยเสรีนิยมรุ่นเยาว์ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหุ้นส่วนที่ร่วมอุดมการณ์ ซึ่งสัมมนาที่จัดนั้นแบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนจากแต่ละภาคส่วนของสังคมมาช่วยกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนทัศนคติหาแนวทางในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น เราส่งเสริมหลักการเสรีนิยมอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการผ่านทางเวปไซต์มูลนิธิและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ

เราสนับสนุนและมุ่งมั่นเพื่อเสรีภาพอย่างแท้จริง ดังคำขวัญของเราที่ว่า “Stiftung fur die Freiheit”หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “มูลนิธิเพื่อเสรี”