บทความวิชาการ

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โดย ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9 เมษายน 2556 จาก มติชนออนไลน์
 

เสรีภาพทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง โดย ไมเคิล วอลเกอร์ ( Econiomic Freedom and Prosperity by Michael Walker)

เอกสารนำเสนอในการประชุมของสถาบันนักคิดเสรีในมูลนิธิฟรัดิช เนามัน เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ว่าด้วย การอภิปรายถกเถียงเรื่องโครงหลัก ๆ ของเสรีภาพทางเศรษฐกิจของดัชนีโลกและเรื่องหลักฐานบางส่วนที่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนเงื่อนไขด้านอื่น ๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับระดับของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

ท่านสามาถอ่านและดาวน์โหลดบทความดังกล่าวที่แปลเป็นภาษาไทยได้ ตามเอกสารที่แนบมา หรือดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.liberal-international.org/contentFiles/files/Walker.pdf

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education): พัฒนาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่ “คน”

โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนำ : ความล้มเหลวของประชาธิปไตยในประเทศไทย

จากตัวเลขการรัฐประหารที่ฉีกรัฐธรรมนูญจำนวน 8 ครั้ง การรัฐประหารที่ไม่ฉีกรัฐธรรมนูญอีก 4 ครั้ง และรัฐธรรมนูญจำนวน 18 ฉบับในระยะเวลา 76 ปี กับเหตุการณ์นองเลือดอีก 3 เหตุการณ์ โดยมีสิ่งที่ได้มาคือ การเมืองที่ยังไม่ก้าวหน้าไปไหน นักการเมืองแก่งแย่งตำแหน่งแบ่งเก้าอี้ ประชาชนแตกแยกขัดแย้งแบ่งข้าง และเกิดความรุนแรงจนเกือบจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดหลายครั้งในช่วงปี 2551 จนถึงช่วงสงกรานต์ปี 2552 ที่ผ่านมา โดยยังคงมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอีก หรืออาจถึงขนาดเป็นสงครามกลางเมืองในอนาคต เป็นสิ่งที่ทำให้เรากล่าวได้ว่า ประชาธิปไตย – อย่างน้อยจนถึงในขณะนี้ – ไม่ประสบความสำเร็จ ในประเทศไทย

ทำไมประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จในยุโรปและในอเมริกา จึงกลับล้มเหลวในประเทศไทย เป็นเพราะประชาธิปไตย ไม่เหมาะ กับประเทศไทย หรือปัญหาอยู่ที่ คนไทย ? ถ้าความล้มเหลวของประชาธิปไตยมีสาเหตุมาจาก คนไทย แล้ว ใคร หรือคนกลุ่มไหนในประเทศไทยเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ประชาธิปไตยล้มเหลว ?

กฎพื้นฐานสิบสองข้อเพื่อการเป็นนักการเมืองผู้ประสบความสำเร็จ

โดยไรเนอร์ แอร์เคนส์

ในฐานะที่มูลนิธิฟรีดริช เนามันเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนนโยบายทางการเมืองในแนวทางเสรีนิยม และมีส่วนในการให้คำปรึกษาด้านการเมืองทั่วโลก เราทำงานร่วมกับนักเสรีนิยมและพรรคการเมืองเสรีนิยมกว่า 50 ประเทศ เพื่อนโยบายและเป้าหมายที่เรายึดมั่น นั่นคือ ปกป้องสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักนิติรัฐ และสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและตลาดเสรี

อย่างไรก็ตาม จากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่า การเมืองสามารถกลายเป็นหลุมศพของบุคคลผู้มีความคิดดีๆและมีความตั้งใจที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเสรีนิยมหลายคนเห็นปัญหาในประเทศของตนอย่างชัดเจน ทั้งยังมีแนวคิดที่แปลกใหม่และน่าเชื่อถือสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ในสนามแห่งการแข่งขันทางการเมือง พวกเขาเหล่านั้นกลับพ่ายแพ้ แต่มูลนิธิของเราไม่คิดว่านั่นคือโชคชะตาที่ถูกกำหนดมาและหลีกหนีไม่ได้ แต่เรากลับเชื่อว่านักเสรีนิยมที่ดีสามารถเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จได้หากพวกเขาได้ปฎิบัติตามกฎง่ายๆ ซึ่งจะช่วยให้ฝันของพวกเขาเป็นจริง ได้รับการสนับสนุนจากการลงคะแนนเสียงมากขึ้นและชนะคู่แข่งทางการเมืองได้