ประสบการณ์ไอเอเอฟ

ความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าอบรม หัวข้อ No Education : No Freedom, No Opportunity ที่ประเทศเยอรมนี

โดย คุณเชษฐา ทรัพย์เย็น
Senior Researcher and Deputy Director of IFD Training Center

                ผมได้รับโอกาสจาก FNF ประเทศไทย เข้ารับการอบรมสัมมนาที่ประเทศเยอรมนีในหัวข้อเรื่อง No Education : No Freedom, No Opportunity ณ สถาบันฝึกอบรม Theodor-Heuss-Akademie เมืองกุมเมอร์สบาร์ค

ประสบการณ์ของผม ณ International Academy for Leadership ในเยอรมนี

ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร
คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เมื่อได้รู้ว่าจะได้เดินทางไปเยอรมนี ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปเยือนยุโรป แม้ว่าผมจะได้เดินทางไปเยือนทวีปต่างๆ มาหลายทวีปแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่เคยได้มาเยือนยุโรปเสียที ต้องขอขอบคุณมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสแก่ผมในครั้งนี้