สุนทรพจน์

บทแปล เศรษฐกิจแบบตลาดกับความยุติธรรม - เพื่อการกลับมาของค่านิยม ปาถกฐาของ ดร. วอลฟ์กัง แกร์ฮารท์

เศรษฐกิจแบบตลาดกับความยุติธรรม -
เพื่อการกลับมาของค่านิยม

ดร. วูลฟกัง แกร์ฮาร์ท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประธานกรรมการมูลนิธิ Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

ปัจจัยอื่นนอกจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เช่น เงื่อนไขที่จำเป็นในการมีเสรีภาพและความตระหนักในภัยคุกคามของเสรีภาพได้สูญหายไปจากวัฒนธรรมเยอรมันนานก่อนเสียที่เราจะได้นิยามว่าสิ่งนั้นคือวิกฤตเศรษฐกิจเสียอีก คำว่าการแข่งขันกลายเป็นเสมือนแพะรับบาป ที่สนใจเรื่องนี้ที่สุดน่าจะเป็นพวกนักวาทะวิทยาที่เชี่ยวชาญเรื่องความยุติธรรมที่ยังตั้งข้อสงสัยไม่รู้จบกับข้อเสนอแนะเปลี่ยนแปลงนิยามทางสวัสดิการสังคมอย่างคำว่า “ความยุติธรรมระหว่างคนแต่ละรุ่น” และ “ความเป็นธรรม” และพยายามอย่างที่สุดที่จะหาคำอธิบาย ในขณะที่การพัฒนาของตลาดเศรษฐกิจทั่วโลกบนความเสี่ยงของวิกฤตในไตรมาสสุดท้ายของคริสตศักราช 2008 นั้นไม่เพียงส่งผลลบต่อภาวะเศรษฐกิจในเยอรมนีเท่านั้น แต่ลึกลงไปยังให้เกิดการเพรียกหาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการของตลาดและการแข่งขัน และยังให้สถานการณ์การใช้อคติและคตินิยมในตลาดรุนแรงขึ้นด้วย โดยที่ความตระหนักถึงความเชื่อมโยงและผลที่จะตามมาของระบบดังกล่าวนั้นแทบจะเลือนหายไป

คำปราศรัยของนายอันวา อิบราฮิม ในพิธีเปิดการประชุมเสรีนิยมนานาชาติ ครั้งที่ 56 ณ กรุงไคโร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552

อ้างจากกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงของ จอนห์ ดันน์ ที่กล่าวไว้ว่า

“มนุษย์เป็นช่นเกาะที่ตั้งอยู่ได้ด้วยตนเอง
มนุษย์ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นพสุธา
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ”

สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ. สถานทูตประเทศเยอรมนี ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์

สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ณ. สถานทูตประเทศเยอรมนี ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์

กล่าวเปิดพิธีโดย ด็อกเตอร์ ไรเนอร์ อาดัม ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน

ครบรอบ ๒๐ ปี ของการทลายกำแพงเบอร์ลิน ตามนัยของนโยบายต่างประเทศเยอรมนี สืบเนื่องจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา 

กราบเรียนด็อกเตอร์ กุนเธอร์ กรูเบอร์ (Dr. Günter Gruber) ท่านเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศมาเลเซีย ท่านโกฮิลัน พิลเล่ย์ (Kohilan Pillay) วุฒิสมาชิกกิตติมศักดิ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่าน ดาโต๊ะ ลี ชี ลุง (Datuk Lee Chee Leong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษทุกท่าน