ประชาธิปไตย เริ่มได้ด้วยท้องถิ่น

มูลนิธิฟรีดริชเนามันยังคงทำงานสนับสนุน ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้คนในประเทศไทยได้เข้าใจถึงหลักการและวิถีประชาธิปไตยที่ไม่ได้สอนผ่านทางการนักเรียนทฤษฎี แต่ชวนเรียนรู้ผ่านเกมเมืองจำลองประชาธิปไตย ที่ผู้เข้าร่วมจะได้ลองสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นประชาชนที่มีสิทธิมีเสียงอย่างแข็งขัน มีการจำลองการเลือกตั้ง หาเสียง และวางนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชน
โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนน่านได้เป็นผู้ประสานงานกับ องค์กรปกครองท้องถิ่น โรงเรียนในจังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน  ได้แก่ โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวีย จ.แพร่  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จ.น่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน จ.น่าน  เทศบาลตำบล พระพุทธบาท-เชียงคาน จ.น่าน  และ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2017ให้ได้เข้าถึงความสนุกสนานของการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านสื่อการเรียนรู้เกมกระดาน เมืองจำลองประชาธิปไตย Sim Democracy