ถังความคิด

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ทางมูลนิธิฟรีดริช เนามันสนับสนุนการตีพิมพ์ เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง อันเป็นหนึ่งในสาระของความเป็นประชาธิปไตย ด้วยเนื้อหาที่เป็นบทสัมภาษณ์ของนักคิด และผู้ที่มีบทบาทในการเมืองไทยปัจจุบัน

นับจาก 19 กันยายน 2549 เมืองไทยก็เข้าสู่ “กลียุค(Choas)” มีการชุมนุมประท้วงทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านนับครั้งไม่ถ้วน มีความสูญเสียเศร้าสลดไปทั่วทุกหนแห่ง แต่กระนั้น “สังคมไทย” ก็ยังสับสนเพราะไม่สามารถค้นหา “ทางออก” เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้

บางที “วิกฤตการเมือง” ครั้งนี้ อาจสิ้นสุดลงได้ หากสังคมไทยสามารถค้นพบ “อนาคตใหม่” ที่สดใส ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกัน

“ถังความคิด (Think Tank)” คือ หนังสือรวมบทสัมภาษณ์ 12 ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เพื่อร่วมกันขบคิดค้นหา “อนาคตใหม่” ของสังคมไทยท่ามกลาง “วิกฤตการเมือง” ที่เรื้อรังรุมเร้า

Tags: